Om-psykoterapi

Om-psykoterapi

Det sentrale innenfor alle psykoterapiretningene er å gi klientene opplevelse av verdighet, og å hjelpe dem til å leve sine liv på en mer tilfredsstillende måte. Psykoterapeutisk arbeid går i stor grad ut på at terapeuten hjelper klientene med å utvikle en aksept av seg selv, sine følelser, reaksjonsmønstre og symptomer.  Det legges til rette for utforskingRead more about Om-psykoterapi[…]

Show Buttons
Hide Buttons
Nettsiden laget av Grieg Medialog AS