Integrativ terapi som høyskolestudium

Integrativ terapi som høyskolestudium

Integrativ terapi inngår i mastermodul i klinisk helsearbeid på Høyskolen i Buskerud og Vestfold fra høsten 2015.  Passer for ledere, helsearbeidere, teologer, pedagoger, filosofer og andre som ønsker solid relasjonskompetanse og et felleskap for personlig og profesjonell utvikling. Les mer om studiet

WHO om alternativ behandling

WHO om alternativ behandling

Etterspørselen etter alternativ behandling  er stor, og tilbud bør bli  tilgjengelig for alle. Det mener Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO anser  alternativ til skolemedisinen som en menneskerett, og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023. Les mer her

Show Buttons
Hide Buttons
Nettsiden laget av Grieg Medialog AS